Actualiteit

De jacht is geopend: auteurs, laat jullie niet doen!

Sinds 1 januari 2008 worden de inkomsten uit afstand of overdracht van auteursrechten belast als roerende inkomsten, na aftrek van de kosten, aan een apart tarief van 15%.

Het Wetboek van de inkomstenbelasting voorziet echter dat deze inkomsten als beroepsinkomsten geherkwalificeerd kunnen worden wanneer de productieve activa uit deze roerende inkomsten aan de uitoefening van de beroepsactiviteit van hun verkrijger worden toegewezen. Deze herkwalificatie wordt echter geneutraliseerd, behalve indien de auteursrechten het geïndexeerde bedrag van 37.500 euro overschrijden (58.720 euro voor het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017).

Het spreekt voor zich dat dit bijzonder gunstige tarief sommige belastingbetalers zal verleiden om hun verbeelding te gebruiken en zo auteursrechten te eisen. Dat heeft de belastingadministratie ook begrepen en ze is dit jaar gestart met het controleren van veel belastingplichtigen die terecht of onrecht auteursrechten hebben aangegeven. Eerlijk is eerlijk. Anderzijds lijkt het erop dat het computerprogramma dat de belastingaangiften analyseert, geprogrammeerd zou zijn om automatisch een waarschuwing te geven van zodra het bedrag ingevuld bij code 1117 (bruto bedrag ontvangen auteursrechten) het fiscaal plafond van dat jaar overschrijdt. Op zich geen schokkend nieuws. Maar wat dat wel is, is dat de fiscus in zijn bericht van wijziging uitlegt dat het maximum toegestane bedrag voor auteursrechten, te vermelden bij code 1117, het geïndexeerde maximumbedrag is, waarbij het saldo van de rechten als baten moet worden aangegeven. Niet alleen wordt er geen enkele motivatie gegeven in deze ‘standaardbrief’, maar bovendien is die bewering ook nog volkomen onjuist aangezien de herkwalificatie alleen maar moet geschieden indien de activa aan de oorsprong van het inkomen, namelijk de eigendomsrechten van de auteur, worden toegewezen aan de uitoefening van de beroepsactiviteit. De bewijslast van deze toewijzing ligt echter bij de fiscale administratie! Ze kan zich niet tevreden stellen met een eenvoudige vaststelling, laat staan beweren dat de wet het bedrag beperkt van de auteursrechten die gekwalificeerd zijn als roerende inkomsten tot het geïndexeerd plafond. Auteurs, laat u dus niet misleiden door deze overtuigende maar illegale brief. Betwist hem!