Naburige rechten

De naburige rechten beschermen de uitvoering van de kunstenaar in zoverre deze uitvoering betrekking heeft op de uitoefening van een werk van letterkunde of kunst, meer bepaald werk dat beschermbaar is volgens het auteursrecht. De artistieke aard van de prestatie is een essentieel element van de bescherming. Het is daarbij nodig dat de prestatie persoonlijk is en een zekere creatieve waarde weerspiegelt.