Het inkomen is belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 15 %.

Rekening houdend met de toepassing van de forfaitaire kosten, varieert het reëel belastingtarief tussen 7,5% (voor inkomsten minder dan de eerste schijf van forfaitaire kosten) en 12 % (voor de inkomsten die reiken tot aan het plafond van 37.500 EUR (te indexeren)).

Rekening houdende met de verplichting om deze inkomsten aan te geven in de belastingaangifte van fysieke personen, zal de belasting vermeerderd worden door de aanvullende gemeentebelasting.

De belasting wordt verkregen door anticipatie op de inhouding van de roerende voorheffing, verricht door de belastingplichtige. Deze laatste dient een aangifte van roerende voorheffing neer te leggen (formulier 273S). Het tarief van de voorheffing is gelijk aan 15 %. Desalniettemin, boven de 37.500 EUR (bedrag te indexeren), wordt het tarief van de voorheffing vastgelegd op 30 %.