De bescherming van het auteursrecht wordt niet beperkt tot enkel de zogenaamde artistieke beroepen. In tegendeel, er wordt algemeen aanvaard door de rechtsleer en rechtspraak dat de notie van een werk van letterkunde en kunst ruim moet worden geïnterpreteerd.

Andere intellectuele producties zijn eveneens te beschermen door het auteursrecht, zoals : functionele, utilitaire, informatieve, wetenschappelijke werken.

Desalniettemin is het nodig dat om beschermd te worden, het werk origineel moet zijn en een vorm moet hebben.

Originaliteit

Een werk is origineel indien zij een intellectuele creatie is, eigen aan de auteur, meer bepaald wanneer zij de stempel van de persoonlijkheid van de auteur draagt.

Het auteursrecht vereist geen absolute originaliteit, maar wel een relatieve, afhankelijk van de aard van het werk. Een werk kan origineel zijn wanneer zij ideeën uitdrukt die er niet zijn. De originaliteit vloeit voort uit de vormgeving van het idee en niet het idee zelf.

De originaliteit van het werk resulteert onder meer uit het maken van vrije en creatieve keuzes van de auteur. Een werk zal dus origineel zijn wanneer de schepper ervan een minimum aan verbeelding aan de dag heeft gelegd bij iedere creatie van een werk van letterkunde of kunst, die tegelijk ontsnapt aan de beperkingen van de techniek.

Uiteindelijk is het van belang eraan te herinneren dat de nieuwheid en de artistieke waarde van het werk niet bestaan uit de evaluatiecriteria van de originaliteit van het werk.

In praktijk, past de rechtspraak een lage originaliteitsdrempel toe en aanvaardt zij gemakkelijk de bescherming van het auteursrecht bij alle creaties die artistiek, functioneel of utilitair zijn.

De vormgeving

Het auteursrecht beschermt de vormgeving die toelaat dat het werk meegedeeld wordt aan het publiek. De vormgeving dient niet noodzakelijk te bestaan uit een materiële, tastbare en duurzame drager. Mondelinge uiteenzettingen worden eveneens beschermd. Desalniettemin, is het vereist dat de vormgeving waarneembaar is voor de geest.

De bescherming van het auteursrecht strekt zich niet uit tot een idee, hoe origineel zij ook mag zijn. Deze ideeën behoren toe aan het gemeenschappelijk menselijk gedachtegoed.