Voorwaarden

Het fiscaal forfaitair regime van de auteursrechten is van toepassing op inkomsten resulterende uit cessie of concessies van auteursrechten of naburige rechten.

Het kom erop aan de vermogensrechten te identificeren die worden overgedragen of verleend, alsook het werk te identificeren waarop de rechten betrekking hebben.

De tegenprestatie die wordt vastgelegd door de partijen voor de cessie of concessie moet bepaald of bepaalbaar zijn. Het Wetboek economisch recht voorziet dat de cessionaris slechts het bestaan van de cessie of de concessie kan bewijzen t.o.v. auteur middels schrijven.

Hij is bijgevolg van uiterst belang voor de cessionaris om te beschikken over een contract. De wet voorziet bovendien dat deze conventie enkele bepalingen dient te bevatten over de vergoeding van de auteur, de draagwijdte en de duurtijd van de cessie, alsook de wijze van exploitatie.