Actualiteit

De belastingadministratie mag het wettelijk kostenforfait voor auteursrechten niet als voorwendsel gebruiken om de werkelijke beroepskosten van de belastingplichtige te verminderen

Een interne instructie van 2017 vraagt de ambtenaren van de belastingadministratie om de werkelijke beroepskosten van een belastingplichtige die titularis is van auteursrechten op te splitsen naar verhouding van de verschillende inkomsten die zijn activiteit oplevert, en dit volgens de volgende methode: Beroepskosten: 40.000 euro; Auteursrechten 10.000 euro; Werkelijke (aanvaarde)...

Lees verder (...)

Auteursrechten: indexatie voor inkomsten 2019

Het Wetboek op de inkomstenbelastingen bepaalt dat de inkomsten resulterende uit cessie of concessie, van auteursrechten of naburige rechten alsook uit wettelijke of verplichte licenties, roerende inkomsten zijn. De roerende inkomsten worden echter in principe beschouwd als beroepsinkomsten wanneer de vermogensbestanddelen worden bestaan aan de uitoefening van de professionele activiteit...

Lees verder (...)

Is een smaak vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming?

Over deze kwestie sprak de advocaat-generaal Wathelet zich recentelijk uit (C-310/17 – 25 juli 2018). Om een antwoord op deze vraag te bieden moet men teruggaan tot de vraag “Wat beschermt het auteursrecht precies?”. Volgens Artikel 2, lid 1 van de Berner Conventie gaat het om “werken van letterkunde en...

Lees verder (...)

Auteursrechten: de belastingadministratie heeft het bij het verkeerde eind

De belastingadministratie voert momenteel tal van controles uit op de toepassing van het auteursrechtelijk belastingstelsel. Hierbij verdedigen sommige ambtenaren standpunten die in strijd zijn met de wet: ten eerste gebeurt de herkwalificatie van auteursrechten niet automatisch wanneer zij het plafond overschrijden dat ingevoerd werd door artikel 37, lid 2 van...

Lees verder (...)

Auteursrechten: indexatie voor inkomsten 2018

Het Wetboek op de inkomstenbelastingen bepaalt dat de inkomsten resulterende uit cessie of concessie, van auteursrechten of naburige rechten alsook uit wettelijke of verplichte licenties, roerende inkomsten zijn. De roerende inkomsten worden echter in principe beschouwd als beroepsinkomsten wanneer de vermogensbestanddelen worden bestaan aan de uitoefening van de professionele activiteit...

Lees verder (...)

De jacht is geopend: auteurs, laat jullie niet doen!

Sinds 1 januari 2008 worden de inkomsten uit afstand of overdracht van auteursrechten belast als roerende inkomsten, na aftrek van de kosten, aan een apart tarief van 15%. Het Wetboek van de inkomstenbelasting voorziet echter dat deze inkomsten als beroepsinkomsten geherkwalificeerd kunnen worden wanneer de productieve activa uit deze roerende...

Lees verder (...)

Auteursrecht: welke BTW-tarieven zijn toepasbaar?

Het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde preciseert dat de cessie of concessie van een auteursrecht beschouwd wordt als een dienstenprestatie (art. 18 §1, 7 WBTW). Wanneer een dergelijke verrichting gerealiseerd wordt door een belastingplichtige die handelt als zodanig, is zij, in principe, onderworpen aan de belasting over...

Lees verder (...)

Auteursrecht: nieuwe mislukking voor de belastingdienst

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 6 oktober 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in het debat over de reikwijdte van artikel 37 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, de wettelijke bepaling dat de roerende inkomsten geherkwalificeerd worden als beroepsinkomsten zodra de activa aan de oorsprong van deze, aan...

Lees verder (...)

Auteursrechten: indexatie voor inkomsten 2017

Het Wetboek op de inkomstenbelastingen bepaalt dat de inkomsten resulterende uit cessie of concessie, van auteursrechten of naburige rechten alsook uit wettelijke of verplichte licenties, roerende inkomsten zijn. De roerende inkomsten worden echter in principe beschouwd als beroepsinkomsten wanneer de vermogensbestanddelen worden bestaan aan de uitoefening van de professionele activiteit...

Lees verder (...)

Ouder nieuws