Actualiteit

Auteursrecht: welke BTW-tarieven zijn toepasbaar?

Het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde preciseert dat de cessie of concessie van een auteursrecht beschouwd wordt als een dienstenprestatie (art. 18 §1, 7 WBTW). Wanneer een dergelijke verrichting gerealiseerd wordt door een belastingplichtige die handelt als zodanig, is zij, in principe, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde. De uiteenzetting van de huidige nota wordt beperkt tot de vastlegging van het toepasselijke tarief. In werkelijkheid, kan de cessie of concessie van een auteursrecht leiden tot de toepassing van een verminderd tarief van 6%; de toepassing van het normale tarief van 21 % of is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen. In ieder geval, wordt het tarief tot 6 % herleid voor goederen en diensten die worden opgesomd in Annex A van het zogenaamde K.B.. Wij vestigen altijd de aandacht van de lezer op het feit dat het herleide tarief slechts toepassing kan vinden wanneer de diensten, geviseerd in A, een accessorium uitmaken van de complexe overeenkomst die hoofzakelijk een dienst onder het gebruikelijke tarief tot voorwerp heeft.

 

Samenvattend schema :

 

Cessie/concessie van auteursrechten of naburige rechten

 

 

Auteur of componist

 

 

Artiest/ uitvoerend Kunstenaar[1]

 

K.B. n°20

 

Principe :

 

 

6%

 

6%

 

Rubriek XXIX (tableau A- diensten)

Uitzonderingen :
Computerprogramma’s 21% N/A Rubriek XXIX
Wetenschappelijke werken 21% 21% Rubriek XXIX
Uitgeverij-overeenkomst Vrijgesteld N/A Art. 44 § 3, 3° WBTW
Diensten, waaronder de rechten verleend aan de organisator van evenementen voor de uitvoering van een werk  

N/A

 

Vrijgesteld

 

Art. 44 § 2, 8° WBTW

(+ beslissing n° E.T.25.031 dd. 22.01.1977)

 

[1] De notie van een uitvoerend kunstenaar is ruimer in de zin van het Wetboek van de belasting over toegevoegde waarde dan de notie uitvoerend kunstenaar in de zin van het Wetboek economisch recht. Het fiscale begrip viseert immers eveneens artiesten die handelen in tussenkomst voor een rechtspersoon.