De wet van 16 juli 2008 heeft het Wetboek van Inkomstenbelastingen gewijzigd door een fiscaal forfaitair regime toe te voegen m.b.t. auteursrechten.

Voortaan bestaan de inkomsten uit roerende inkomsten wanneer zij resulteren uit een cessie of concessie van auteursrechten of naburige rechten, of bij wettelijke en verplichte licenties.

Sinds de introductie van dit regime, heeft de uitoefening van het beroep van auteur of uitvoerend kunstenaar geen gevolg meer op het vlak van de fiscale behandeling van de inkomsten in zoverre de 37.500 EUR (bedrag te indexeren) per jaar, niet overschreden wordt.

Boven dit plafond, kan de fiscale belastingadministratie, mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden, de inkomsten herkwalificiëren naar beroepsinkomsten, maar dit enkel m.b.t. het gedeelte dat het plafond overstijgt.