De grondslag van de belasting bestaat uit de bruto-inkomsten verminderd door de reële gemaakte kosten voor het bekomen van het zogenaamde inkomen.

In elk geval, voorziet de Koning dat de belastingbetaler forfaitaire kosten kan aftrekken. Deze kosten worden als volgt vastgelegd:

Belastingschijven Kosten
Van 0 tot 10.000 EUR (bedragen te indexeren) 50%
Van 10.000 EUR tot 20.000 EUR (bedragen te indexeren) 25%

Voor belastbaar tijdperk 2017

Belastingschijven Kosten
Van 0 tot 15.360 EUR 50%
Van 15.360 tot 30.710 EUR 25%