Actualiteit

Auteursrechten: indexatie voor inkomsten 2019

Het Wetboek op de inkomstenbelastingen bepaalt dat de inkomsten resulterende uit cessie of concessie, van auteursrechten of naburige rechten alsook uit wettelijke of verplichte licenties, roerende inkomsten zijn. De roerende inkomsten worden echter in principe beschouwd als beroepsinkomsten wanneer de vermogensbestanddelen worden bestaan aan de uitoefening van de professionele activiteit van de begunstigde van de zogenaamde inkomsten. Deze herkwalificatie wordt desalniettemin geneutraliseerd voor inkomsten resulterende uit cessie of concessie van auteursrechten of naburige rechten behalve wanneer zij meer dan 37.500 EUR bedragen. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het belastbaar tijdperk 2020 (inkomsten 2019), wordt het plafond boven de welke de fiscale administratie de inkomsten uit auteursrechten naar beroepsinkomsten slechts vastgelegd vanaf 61.200 EUR. Bovendien, worden de forfaitaire kosten afgetrokken van het brutobedrag van de inkomsten eveneens geïndexeerd. De eerste schijf loopt van 0 tot 16.320 EUR en de tweede schijf van 16.320,01 tot 32.640 EUR.