Actualiteit

Journalisten: de BBI verslagen door jurisprudentie

Sinds enkele jaren betwist de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) de kwalificatie van auteursrechten van inkomsten betaald door een krantenuitgever aan onafhankelijke journalisten waarmee hij samenwerkt. De rechtbank van eerste aanleg van Namen heeft 2 uitspraken gedaan op 2 november 2016 waarbij ze de willekeur bevestigt waarmee de BBI herkwalificaties uitvoert. Ter...

Lees verder (...)

Auteursrecht: wat te onthouden van het jaarverslag 2015 van de DVB?

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Eén item is gewijd aan prefilingaanvragen die niet tot een beslissing hebben geleid. Met betrekking tot het belastingregime van het auteursrecht worden drie situaties beschreven: de eerste betreft een directeur van een bedrijf dat brochures uitgeeft met betrekking tot...

Lees verder (...)

Wat boven het geïndexeerd plafondbedrag van 37.500 euro?

Een van de voordelen van het belastingstelsel dat van toepassing is op auteursrechten en naburige rechten betaald in ruil voor de cessie of concessie van de eigendomsrechten van de auteur of kunstenaar, is ongetwijfeld het bestaan van een plafond die de herkwalificatie van roerende naar beroepsinkomsten neutraliseert. Zolang de geïnde...

Lees verder (...)

Een deel van de verkoopprijs van een kunstwerk kan uit auteursrechten bestaan

Het begrip auteursrecht is op vele beroepen van toepassing. Zo heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) uitspraken gedaan voor journalisten, grafische ontwerpers, computerwetenschappers, ... Ze had haar echter nog niet uitgesproken over de situatie van een kunstenaar, sterker nog, een kunstenaar die zijn professionele activiteit uitoefent via een bedrijf. Dit...

Lees verder (...)

Hoe wordt het aandeel van de auteursrechten bepaald?

Sinds de invoering van het nieuwe forfaitaire stelsel van inkomstenbelastingen als gevolg van de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten in 2008, kwam één vraag regelmatig terug: hoe moet het aandeel van de cessie of concessie van de genoemde rechten bepaald worden? Eerste vaststelling: er zijn geen wettelijke...

Lees verder (...)

Indexering van het plafond voor auteursrechten

Het Wetboek voor inkomstenbelastingen bepaalt dat inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten of naburige rechten, alsook uit wettelijke of dwanglicenties als roerende inkomsten beschouwd worden. Roerende inkomsten worden in principe als beroepsinkomsten beschouwd wanneer deze activa worden toegewezen aan de uitoefening van de beroepsactiviteit van de begunstigde van...

Lees verder (...)

Impact van de Tax Shift op het fiscaal regime van auteursrechten

Het wetsontwerp over de Tax Shift werd op 18 december 2015 door de Kamer goedgekeurd. Wat de roerende inkomsten betreft, heeft de regering twee maatregelen getroffen: enerzijds heeft ze het belastingtarief gestandaardiseerd en anderzijds heeft ze het tarief verhoogd tot 27%. Niettemin zijn er uitzonderingen, met name voor inkomsten die...

Lees verder (...)

Recent nieuws