Actualiteit

Fiscale behandeling van de afstand van auteursrechten van een grafisch ontwerper

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) heeft onlangs een nieuwe uitspraak gedaan over de toepassing van het fiscaal regime op auteursrechten. Deze uitspraak werd nog niet gepubliceerd. Het gaat over een grafisch ontwerper die zijn beroep in een bedrijf uitoefent. Het is niet verrassend dat de DVB erkent dat de grafisch ontwerper de auteur is van auteursrechtelijk beschermde werken volgens het Wetboek van economisch recht. De dienst merkt vervolgens op dat de auteur, middels een schriftelijke overeenkomst, al zijn rechten aan zijn bedrijf heeft afgestaan door een vergoeding toe te kennen die is vastgesteld op een aandeel van de omzet van het bedrijf. Als onderdeel van zijn activiteiten moet het bedrijf rechten overdragen aan zijn klanten. Het houdt een marge aan. De auteur, die ook de manager van het bedrijf is, is vastbesloten om zijn vergoeding te behouden. De onderneming van haar kant beloofde om in de toekomst op de documenten voor haar klanten een onderscheid te maken tussen het deel dat de overdracht van de rechten vergoed en het deel voor de eigenlijke prestaties. Dit onderscheid heeft geen invloed op de BTW-behandeling van de transactie. Belangrijk om te weten is dat de DVB ook bezorgd was over de impact van deze cessie op de winstgevendheid van het bedrijf. Ten slotte bevestigde de DVB dat ze de antimisbruikbepaling niet zou toepassen (artikel 344 § 1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen), met name vanwege het streven van de eiser naar rechtszekerheid.