Juridische risico’s voor bedrijven en fiscaal voordeel voor de auteur

Het belang van auteursrechten in het kader van de uitoefening van economische activiteit wordt vaak onderschat. Nochtans, is het vraagstuk betreffende auteursrechten overal aanwezig, ongeacht de sector waar het zich in afspeelt. De afwezigheid van een overeenkomst hieromtrent is een bron van rechtsonzekerheid en kan leiden tot een belangrijk financieel risico voor de onderneming.

Naast de rechtsonzekerheid, leidt het regelen van de auteursrechten ook tot een mogelijkheid waardoor de Auteur kan genieten van een fiscaal gunstig regime.